האם נשים מרוויחות פחות מגברים?

וידאו

Wage-Gap-feminism-31081274-420-294

ישנו מיתוס כלכלי עכשוי  האומר שנשים מרויחות 75 אגורות לכל שקל שגבר מרוויח, בשל האפליה בשוק העבודה. כמו מיתוסים אחרים, יש בו גרעין של אמת. כך למשל, אם תסכום את כל ההכנסות של נשים ותחלק במספר הנשים ותעשה את אותו הדבר עם הגברים, התוצאה היא אכן כי נשים  מרוויחות כ 75% ממה שגברים מרוויחים.

תופעה זו אינה מעידה על  הפליה בשוק העבודה, אלא הבדל בבחירות שגברים ונשים עושים. בחירות כגון השקעה בידע, בחינוך, במיומנויות ובניסיון עבודה. הבדלים אלא מובילים לקבלת משכורות שונות.

להמשיך לקרוא

קריאה פמניסטית לפגיעה בדמוקרטיה

פמניסטיות יוצאות בקריאה לייצוג נשי בכנסת, לדבריהן, בית מחוקקים מייצג והולם מורכב מ 50% נשים (או  לפחות יותר מההרכב הנוכחי). עמדה זו לא רק מפלה על רקע מיני, אלא פוגעת בדמוקרטיה וטיב השירות אותו יקבלו האזרחים.

revolutionary_women

בראיה השיוויונית, תכונותיו של איש הפרלמנט* ברורות: עליו להבהיר לבוחריו את העמדות אותן הוא מתכוון (לנסות) לקדם ולהיות בעל הכישורים הפרלמנטרים הנדרשים לקידום עמדות אלו.

הראיה הסקסיסטית של הפמניסטיות מוסיפה "קריטריון": על הנציג להיות אישה. לראיתן, חשיבות מינה הנשי של הנציגה גובר על הכישורים המקצועים של הגבר.

אם נקבל את דרישתן נצטרך להוציא מהכנסת נציג בעל הכישורים מתאימים ולהכניס במקומו נציגה, רק בזכות היותה אישה. האם היותה אישה מבטיח לנו שהציבור יקבל שירות יותר טוב?

המאמינות בהבדלים עקרוניים ואיכותיים בין נשים לגברים יטענו שכן. אך המאמינה באינדוודאליזם ובבחינת  אדם, גבר או אישה עפ"י כישוריו ויכולותיו בלבד, לא תסכמנה.

*איש פרלמנט – משמעות דו-מינית, איש/ה