חוק סילמן

דיון אידיאולוגי מעמיק, בנושא האחריות הציבורית אם אתם מתעקשים, התנהל בערך כך :

א': אני צודק

ב': לא, אני צודק

א': לא, אני צודק

ב': אדם שחושב כמוני שרף את עצמו.

א': …

והנה המהפכנים הצליחו להכניס לספר החוקים חוק נוסף וצירפו לגודווין שכן חדש: חוק סילמן.

להמשיך לקרוא