אב"ג מציגה: אנארכיה-נצלנית

אוניברסיטת ב"ג מציגה את המודל שלה להשכלה הגבוהה בישראל: אנארכיה-נצלית. למודל שני מאפניינים עיקרים:

  1. אי קבלת סמכות הבקרה של המל"ג או המדינה.
  2. לקיחת כסף מהקופה הציבורית.

להמשיך לקרוא