ח' – חופש כלכלי

העם דורש צדק חברתי! 

סבבה, אבל מה זה אומר?

על מנת להבין את פירוש המושג העמום "צדק חברתי", ניתן לעיין באתרי המהפכה ולהבין דיי במהירות כי המהפכנים מקדמים מדיניות סוציאליסטית בעיקרה. דרישותיהם כוללות לדוגמה, מערכת חינוך חובה מולאמת ונשלטת ע"י וועדי מורים לכל אזרח מגיל 3, דרישות לסבסוד דיור, חלוקת דירות למקורבים, חיזוק המעמד המיוחס,  פרוטקציונזם, פגיעה ביזמות האישית, הגדלת הגירעון וכדומה. במילים אחרות: קידום פרקטיקות הפוגעות בחופש כלכלי. להמשיך לקרוא