זכויות חיוביות כנגד זכויות שליליות

(קטע 3 מתוך 9)

תקציר הפרקים הקודמים : בסרטון הראשון הוסברו מהן הזכויות, ובשני הוסברו מאיפה מגיעות הזכויות. בפרק הנוכחי מסביר המרצה את ההבדל בין זכויות חיוביות לשליליות.

פרופ' סקובל מתאר את ההבדל בין זכויות חיוביות לזכויות שליליות. באופן עקרוני, זכויות חיוביות דורשות מהאחר לספק לך טובין או שירות. מצד שני, זכות שלילית דורשת מהאחרים להימנע מהתערבות בפעולות שלך. אם הינו חופשיים ושווים מטבענו, ואם אנו מאמינים בזכויות שליליות, כל זכויות חיוביות צריך להיות מעוגנת בהסדרים המוסכמים.

קריאה נוספת :

מהיכן מגיעות הזכויות ?

(קטע 2 מתוך 9)

לאחר שהסביר מהן זכויות, פרופ' סקובל טוען כי קיימים מספר סוגי זכויות, המגיעים ממקורות שונים. לדוגמא, מקורן של זכות ההצבעה וזכויות חוזיות, נמצא במערכת החוק. ישנם חילוקי דעות רבים לגבי מקורן של זכויות המוסר. למזלנו, למרות ההבדלים בין הליברלים הקלאסים, בפועל קיים דמיון בין מגוון התיאוריות השונות.

להמשיך לקרוא

מהן זכויות ?

המילה "זכויות" עולה בדיונים פוליטים שונים ואף מהווה מוקד לאי הסכמות. במקרים רבים המתדיינים עושים שימוש במושג, אך לא מסבירים את משמעותו בעינייהם.

כדאי לזכור כי התיאוריות המדיניות (והפילוסופיות) השונות נבדלות באופן הבנתן והגדרתן את המושג. משוני זה בהבנה המושג יתפתחו הבדלים בקידום פרקטיקות בפוליטיקה ודרכים שונות לפירוש המציאות.

הקטע הבא מסביר מהן זכויות מזוית הראיה הליברלית :

מבוא :

לאנשים יש זכויות, אך האם הן טבעיות ? האם זכויות אלו עולות בקנה אחד עם זכויות חוקיות? האם זכויות חוקתיות דומות לזכויות הלא ניתנות לשלילה (inalienable ) המוזכרות בהכרזת העצמאות האמריקאית ? פרופ' סקובל מבחין בין זכויות חוקתיות כמו הזכות להצביע, לבין זכויות המוגנות ע"י מוסדות הממשל – זכויות טבעיות הלא ניתנות לנו ע"י הממשל. לסיכום נטען כי מערכות החוק צריכות ליצור זכויות בהתאמה לזכויותינו הטבעיות.

-לקריאה נוספת : זכויות אדם(עברית)