זכויות חיוביות כנגד זכויות שליליות

(קטע 3 מתוך 9)

תקציר הפרקים הקודמים : בסרטון הראשון הוסברו מהן הזכויות, ובשני הוסברו מאיפה מגיעות הזכויות. בפרק הנוכחי מסביר המרצה את ההבדל בין זכויות חיוביות לשליליות.

פרופ' סקובל מתאר את ההבדל בין זכויות חיוביות לזכויות שליליות. באופן עקרוני, זכויות חיוביות דורשות מהאחר לספק לך טובין או שירות. מצד שני, זכות שלילית דורשת מהאחרים להימנע מהתערבות בפעולות שלך. אם הינו חופשיים ושווים מטבענו, ואם אנו מאמינים בזכויות שליליות, כל זכויות חיוביות צריך להיות מעוגנת בהסדרים המוסכמים.

קריאה נוספת :