מעבר לימין ושמאל

באופן מסורתי המפה הפוליטית מחולקת עפ"י מודל לינארי לשני צדדים:  ימין ושמאל. חלוקה זו אינה מאפשרת הכרות או הבנה של ההתפלגות הפוליטית בחברה הישראלית. מטרת הסקר המצורף היא להגיע להצגה יותר הולמת של המציאות המורכבת. הסקר יכול לסייע להבנה מעמיקה וישירה של "רצון העם", להבדיל מ- "מי עושה יותר רעש" או לאיזו קבוצה פוליטית יש מנוף יותר חזק.

להמשיך לקרוא