שכר מינימום – למה הרעים מתנגדים?

נושא יוקר המחיה בישראל התקדם למרכז העניין הציבורי במהלך שנת 2011. ישראלים רבים מאסו במצבם הכלכלי והחלו לקרוא למציאת פתרונות. לעיתים קרובות הבעת המחאה הגיעה יחד עם דרישה סוציאליסטית להתערבות ממשלתית במחירים.

נושא הקריאה להתערבות גמיש, אך המהות קבועה: המחיר הנוכחי אינו צודק ועל הממשלה לנצל את כוח הכפייה להעלותו/להורידו. לעיתים הוזכר שכר המינימום במשק, או שכר המורים/סטודנטים/סופרים ולעיתים דובר על מחיר החלב/דבש/ירקות. במהות, זוהי אותה הדרישה עם אותן התוצאות.

להמשיך לקרוא

קפיטליזם מנצל את העובדים?

בשיחותי הרבות עם מהפכנים ותומכי האחריות הציבורית ברשת, התרגלתי לספוג האשמה קבועה בשלביו הראשונים של כל דיון: תמיכה מוסרית בניצול וקידומועם הזמן הבנתי שהתמיכה בניצול מקושרת באופן כמעט פבלובי לקפיטליזם; אתה קפיטליסט? איך אתה יכול להיות בעד הניצול הזה? דווקא אתה, חשבנו שאתה אדם טוב..

להמשיך לקרוא